CERCUL MILITAR
NATIONAL
- 140 - TRADITIE SI CONTINUITATE
www.cmn.ro

Interferente

Interferenţele Culturale includ prezentări pe diferite teme, susţinute de personalităţi cu renume în arta, știința şi cultura românească, în perioada octombrie 2019 – iunie 2020, în fiecare zi de joi, ora 17.15, la Sala Ștefan cel Mare și Sfânt.

Expozitii

Cercul Militar Naţional a destinat trei săli cu intrare directă din Bulevardul Regina Elisabeta pentru organizarea cu predilecţie a expoziţiilor.
Printre priorităţile instituţionale se numără evenimentele expoziţionale prilejuite de omagierea şi sărbătorirea, după caz, a Zilei Armatei, Zilei Cercului Militar Naţional, Salonului de carte Polemos organizat de Editura Militară, zilelor armelor şi structurilor/entităţilor din MApN.
despre noi

Istoric Institutie

Cercul Militar Național este una dintre cele mai vechi instituţii militare româneşti, având practic vârsta Independenţei ţării.

S-a înfiinţat la data de 15 decembrie 1876, în ajunul războiului pentru Independenţa de Stat a României (1877) şi în contextul procesului de modernizare a Armatei române de la jumătatea secolului al XIX-lea, proces demarat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Cercul Militar al ofiţerilor din Bucureşti a fost prima instituţie de acest gen din istoria armatei române, iar organizarea şi structura sa au servit de model celorlalte cercuri din țară, care s-au creat după Războiul de Independenţă. 

Scopul Cercului Militar era de a crea legături de camaderie între ofiţerii activi, între ofiţerii activi şi în rezervă, de a stabili legături sociale între familiile ofiţerilor. 

Statutul prevedea un cerc select de dezbatere şi de petrecere a timpului liber, în care ofiţerii se puteau întâlni în afara cazărmii şi puteau discuta probleme legate de teoria războiului, chestiuni de strategie şi doctrină militară. În acelaşi timp, ofițerii îşi puteau diversifica cultura generală prin participarea la conferinţe literare şi ştiinţifice,serate muzicale, concerte, spectacole,prin frecventarea bibliotecii şi a cursurilor de limbi străine, de scrimă, de dansuri.

 

Era evidentă şi latura social-mondenă, cercurile militare având rolul de interfaţă a armatei cu societatea civilă. 

www.cmn.ro

Cursuri

Organizarea de cursuri este o activitate cu tradiţie pentru Cercul Militar Naţional. Statutul iniţial de funcţionare prevedea ca scop important al instituţiei: „punerea la dispoziţia ofiţerilor şi familiilor lor a cursurilor de limbi străine, de muzică, de scrimă, de dansuri.”, alături de posibilitatea de frecventare a bibliotecii şi audierea de conferinţe literare şi ştiinţifice.

Cercul Militar National

Palatul Cercului Militar Naţional, monument istoric, este situat în centrul istoric al Bucureştiului, cu faţada principală spre Calea Victoriei (Fântâna Sărindar şi Piaţa Tricolorului) şi câte o faţadă laterală pe Bulevardul Regina Elisabeta şi strada Constantin Mille. Palatul Cercului Militar Naţional participă la artera principală a Bucureştiului care formează axa nord-sud Calea Victoriei.